Tietoa meistä

Henkilohaastattelu-sami

Sami Koskela
Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy:n toimitusjohtaja ja projektipäällikkö

Koulutus:
Rakennusinsinööri AMK

Perhe:
Vaimo ja yksi lapsi

Miten päädyit rakennusalalle?
Suvussani on paljon rakennusalan ihmisiä. Olen jo neljännessä polvessa tällä alalla. Opiskelin ensin rakennusalan perustutkinnon, minkä jälkeen olin työmaalla kirvesmiehenä ja lopulta alan yrittäjänä. Työtapaturman jälkeen päädyin kouluttautumaan lisää ja valmistuin rakennusinsinööriksi. Sen jälkeen työskentelin Suomen suurimmassa rakennusliikkeessä ensin työnjohtajana ja sitten vastaavana työnjohtajana ennen UPJ:n perustamista.

Miten UPJ on syntynyt?
Ystävälläni oli projektinjohtoyritys, johon minua houkuteltiin jatkajaksi. Päädyin kuitenkin perustamaan oman yrityksen vuonna 2007. Rakennuttajakonsulttipalvelu oli silloin varsin uutta Suomen asunto-osakeyhtiöissä ja teki vasta tuloaan. Tuona aikana taloudessa meni hyvin. Kuitenkin pelkona oli, että ajat muuttuisivat. Siksi yrityksen toiminnassa keskityttiin aluksi korjausrakentamiseen. Siitä oli myös kertynyt runsaasti kokemusta jo tuolloin. Vuosien saatossa olen ollut mukana todella monenlaisissa projekteissa. Palvelut ovat monipuolistuneet myös siten, että olemme olleet mukana muutaman uudisrakennuskohteen rakennusprojektissa.

Mistä yrityksen nimi Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy on tullut?
Yrityksen nimi kertoo ensinnäkin, mitä palveluita yritys tarjoaa. Lisäksi nimi ilmentää palveluiden toimialueen painopistettä. Alun perin käytimme yrityksen koko nimeä kaikissa yhteyksissä, mutta sitten käytännön syistä keksittiin lyhennys UPJ.

Millainen on hyvä projektinjohtaja?
Hyvällä projektinjohtajalla on oltava riittävästi tietoa ja kokemusta alasta sekä mielenkiintoa työhönsä. Asiakkaan tarpeet pitää osata huomioida ammattitaitoisesti ja jokaisen tilanteen mukaan järkevästi. Projektinjohtajan työssä tarvitaan paljon myös muita kuin varsinaisesti rakennusalaan liittyviä taitoja. Erityisesti vuorovaikutus- ja muut sosiaaliset taidot korostuvat, koska projektinjohtaja toimii rakennusalan ihmisten ja ei-rakennusalan ihmisten välissä. Hänen tulee myös hahmottaa kokonaisuuksia ja asioiden välisiä hierarkiasuhteita. Lisäksi tietoisuus alan markkinoiden toimijoista ja tilanteesta on tärkeää, jotta kuhunkin kohteeseen saadaan parhaimmat ja soveltuvimmat tekijät. Projektinjohtajan on myös toimittava niin, että kaikki projektiin osallistuvat tahot puhaltavat yhteen hiileen ja pystyvät tekemään parhaansa.

Mikä on työssäsi palkitsevinta?
On palkitsevaa, kun yksittäinen ihminen, jota rakennusprojekti on koskettanut, kehuu ja antaa hyvää palautetta. Asiakkaiden tyytyväisyys tuntuu hyvältä.

Mikä työssäsi on mielekkäintä?
Tapaan työssäni paljon erilaisia ja mielenkiintoisia persoonia eri aloilta. Vaikka rakennusprojektit olisivat samankaltaisia peruskaavaltaan, tekevät niissä mukana olevat ihmiset aina tilanteista ainutlaatuisia. Tässä työssä on myös suuret vaikutusmahdollisuudet, kun pääsee vaikuttamaan siihen, missä kunnossa rakennukset siirtyvät sukupolvilta toiselle. Ylipäätään Suomen kansallisvarallisuus on paljolti juuri kiinteistöissä. Oma työpanos näkyy rakennusprojektien onnistumisessa, ja työllä on siten merkitystä. Yrityksemme johtamien rakennushankkeiden investointikustannukset ovat useita kymmeniä miljoonia euroja vuosittain.

Mitkä ovat UPJ:n vahvuudet alan markkinoilla?
UPJ:llä paneudutaan kuhunkin projektiin yksilöllisesti ja perusteellisesti. Meille jokainen projekti on yhtä tärkeä. Pystymme tarjoamaan hyvinkin yksilöllistä palvelua. Kevyt organisaatiorakenne mahdollistaa nopeidenkin päätösten tekemisen ja kyvyn mukautua muuttuviin tilanteisiin. Pystymme toimimaan yhtä tehokkaasti kuin muutkin, mutta vahvuutenamme on muuntautumiskyky. Kykenemme toimimaan tarvittaessa myös hyvinkin erilaisilla tavoilla. Lisäksi vahvuutenamme on pitkä kokemus kaikkein vaativimpien kohteiden rakennusprojektien johtamisesta. Olemme toimineet linja- ja märkätilakorjauksien markkinoilla heti markkinoiden alusta lähtien. Eli UPJ on ollut kehittämässä toimintatapoja siitä lähtien, kun kiinteistökannan korjaustarve on syntynyt.

Harrastukset:
Metsästys ja matkustaminen

Motto:
Töissä pitää olla mukavaa - niin mukavaa, että tulee mielellään uudelleen

Henkilohaastattelu-Timo

Timo Tähtivalo
Projektipäällikkö

Koulutus:
Rakennusmestari AMK

Perhe:
Vaimo, neljä lasta, koira ja kissa

Miten päädyit rakennusalalle?
Suvussani on käsityöläistaustaisia ihmisiä, esimerkiksi eräällä sukulaisellani oli maalausalan yritys. Myös hyvän koulukaverini isä oli maalari. Näin olin saanut seurata maalarin työtä läheltä, ja siksi se alkoi kiinnostaa alun perin.

Millainen on hyvä projektinjohtaja?
Projektinjohtajan pitää olla asiantunteva ja hyvin perillä jokaisesta johdettavasta projektista. Hänen täytyy osata pitää tilaajan puolia ja ajaa hänen asioitaan. Toisaalta projektinjohtajan on kyettävä näkemään ja asettumaan myös vastapuolen asemaan. Hyvä projektinjohtaja on reilu ja oikeudenmukainen. Projektinjohtajan on esimerkiksi osattava puuttua tilanteeseen perustellusti, jos tilaaja vaatii urakoitsijalta jotain epärealistista. Projektinjohtajan on pyrittävä siihen, että lopulta kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä. Lisäksi hyvällä projektinjohtajalla tulee olla kyky hahmottaa kokonaisuuksia. Pitää esimerkiksi osata nähdä koko projekti aikatauluineen kustannustehokkuuden varmistamiseksi.

Mikä on työssäsi palkitsevinta?
Palkitsevinta työssäni ovat tyytyväiset asiakkaat. Kun projekti saadaan läpi hyvässä hengessä ja yhteistyössä, koen onnistuneeni. Parasta on, kun työn jälki vastaa sovittua ja pysytään sovitussa aikataulussa. Projekti täyttää silloin sekä laadulliset, taloudelliset että aikataululliset tavoitteet. Erittäin palkitsevaa on myös, kun oman kokemukseni avulla pystyn selvittämään välillä haastaviakin ongelmatilanteita projekteissa.

Mikä työssäsi on mielekkäintä?
Tässä työssä pääsee toteuttamaan itseään. Ajatuksillani ja ideoillani on merkitystä. Projektin eteneminen on hyvä oman työn arvioinnin mittari, koska oma työpanos vaikuttaa siihen. Koska yrityksen organisaatiorakenne on kevyt, pääsee tässä työssä todella kehittämään yrityksen toimintaa ja myös itseään.

Mitkä ovat UPJ:n vahvuudet alan markkinoilla?
Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy on pieni organisaatio, joten tiedonkulku ja päätöksenteko sujuvat jouhevasti. Pystymme reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi meillä on oiva yhteishenki ja siksi tiimityöskentely toimii saumatta. Molemminpuolinen luottamus ja toisen mielipiteiden kunnioittaminen ovat tiimityöskentelymme lähtökohtia.

Harrastukset:
CrossFit ja lukeminen. Erityisesti pohjoismaiset dekkarit kiinnostavat.

Motto:
Kaikki on mahdollista - ja mahdottomankin tekemiseen menee vain vähän enemmän aikaa.