Palvelut

Uudenmaan Projektinjohtopalveluiden tarjoamat palvelut kattavat kaiken, mitä rakennushankkeeseen ryhtyvä tarvitsee.

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu

Ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä on syytä tehdä tarveselvitys. Siinä kartoitetaan rakentamisen tarve ja määrä kohteessa.

Tarveselvityksen tuloksena voidaan ryhtyä tekemään hankesuunnittelua. Hankesuunnittelussa tuodaan esille muutamia eri korjausvaihtoehtoja sekä niiden kustannuksia. Näin tilaajan on helpompi tehdä päätös toteutettavasta korjausmenettelystä.

Asiantuntijamme johtavat tarveselvityksen ja hankesuunnitelmien laadintaa. Yhteistyökumppaniemme kanssa voimme suorittaa kaikki tarvittavat vaiheet.

Rakennuttaminen

Rakennuttaminen

Rakennuttamiseen liittyy monia vaiheita. Kokeneet rakennuttajakonsulttimme ohjelmoivat rakennushanketta jo hankesuunnitteluvaiheesta aina takuuajan loppuun asti. Rakentaminen edellyttää monen oman alansa asiantuntijan yhteistyötä. Palvelujen sisältö riippuu asiakkaan tarpeista ja siitä, missä vaiheessa projektinjohtaja valitaan hankkeeseen.

Hankesuunnitelman valmistuttua aloitetaan suunnitteluvaihe. Suunnitteluvaihe sisältää suunnittelijoiden kilpailutuksen, hankinnan ja suunnittelun ohjauksen. Tilaaja hyväksyy valmiit suunnitelmat ja päättää rakentamisen aloittamisesta.

Kun taloyhtiön päätös on selvillä, käynnistetään rakentamisen valmistelu. Tässä vaiheessa laaditaan tarjouspyynnöt, kilpailutetaan urakoitsijat ja järjestetään urakkaneuvottelut. Kun urakoitsija on urakkaneuvottelujen jälkeen valittu, solmitaan urakkasopimus.

Sopimuksen synnyttyä alkaa rakentamisvaihe, jossa projektinjohtaja johtaa projektia muun muassa seuraten hankkeen etenemistä ja budjetissa pysymistä. Tässä vaiheessa pidetään työmaakokouksia ja muita tarvittavia palavereita.

Rakentamisvaiheen päätteeksi kohteessa pidetään vastaanottotarkastus sekä taloudellinen loppuselvitys. Takuuajalla tehdään välitarkastuksia ja lopullinen takuuajan tarkastus.

Valvonta

Valvonta

Työmaavalvonta on rakennuttajan edunvalvontaa työmaalla. Valvoja huolehtii, että työ toteutetaan sopimuksen mukaisesti koskien laatua, aikataulua ja budjetoituja kustannuksia.

Valvoja tekee viikoittaisia työmaakäyntejä, jotka sisältävät mallikatselmuksia sekä tarkastuksia eri työvaiheista.

Valvoja suorittaa sopimuksissa määriteltyjen välitavoitteiden osavastaanottotarkastuksia ja laatii niistä virhe- ja puuteluettelot. Välitavoitteiden pitämisellä varmistetaan koko hankkeen valmistuminen sovitussa aikataulussa. Valvonnan dokumentointi tehdään sähköisesti siihen kehitetyllä sovelluksella.