Tietoa meistä

Miten UPJ on syntynyt?

UPJ:n perustaja Sami Koskelan ystävällä oli projektinjohtoyritys, johon häntä houkuteltiin jatkajaksi. Sami päätyi kuitenkin perustamaan oman yrityksen vuonna 2007. Rakennuttajakonsulttipalvelu oli silloin varsin uutta Suomen asunto-osakeyhtiöissä ja teki vasta tuloaan. Tuona aikana taloudessa meni hyvin. Kuitenkin pelkona oli, että ajat muuttuisivat. Siksi yrityksen toiminnassa keskityttiin aluksi korjausrakentamiseen. Siitä oli myös kertynyt runsaasti kokemusta jo tuolloin. Vuosien saatossa UPJ on ollut mukana todella monenlaisissa projekteissa. Palvelut ovat monipuolistuneet myös uudisrakennuskohteiden puolelle.

Mistä yrityksen nimi Uudenmaan Projektinjohtopalvelut on tullut?

Yrityksen nimi kertoo ensinnäkin, mitä palveluita yritys tarjoaa. Lisäksi nimi ilmentää palveluiden toimialueen painopistettä. Alun perin käytimme yrityksen koko nimeä kaikissa yhteyksissä, mutta sitten käytännön syistä keksittiin lyhennys UPJ.

Millainen on hyvä projektinjohtaja?

Hyvällä projektinjohtajalla on oltava riittävästi tietoa ja kokemusta alasta sekä mielenkiintoa työhönsä. Asiakkaan tarpeet pitää osata huomioida ammattitaitoisesti ja jokaisen tilanteen mukaan järkevästi. Projektinjohtajan työssä tarvitaan paljon myös muita kuin varsinaisesti rakennusalaan liittyviä taitoja. Erityisesti vuorovaikutus- ja muut sosiaaliset taidot korostuvat, koska projektinjohtaja toimii rakennusalan ihmisten ja ei-rakennusalan ihmisten välissä. Hänen tulee myös hahmottaa kokonaisuuksia ja asioiden välisiä hierarkiasuhteita. Lisäksi tietoisuus alan markkinoiden toimijoista ja tilanteesta on tärkeää, jotta kuhunkin kohteeseen saadaan parhaimmat ja soveltuvimmat tekijät. Projektinjohtajan on myös toimittava niin, että kaikki projektiin osallistuvat tahot puhaltavat yhteen hiileen ja pystyvät tekemään parhaansa.

Mitkä ovat UPJ:n vahvuudet alan markkinoilla? 

UPJ:llä paneudutaan kuhunkin projektiin yksilöllisesti ja perusteellisesti. Meille jokainen projekti on yhtä tärkeä. Pystymme tarjoamaan hyvinkin yksilöllistä palvelua. Kevyt organisaatiorakenne mahdollistaa nopeidenkin päätösten tekemisen ja kyvyn mukautua muuttuviin tilanteisiin. Pystymme toimimaan yhtä tehokkaasti kuin muutkin, mutta vahvuutenamme on muuntautumiskyky. Kykenemme toimimaan tarvittaessa myös hyvinkin erilaisilla tavoilla. Lisäksi vahvuutenamme on pitkä kokemus kaikkein vaativimpien kohteiden rakennusprojektien johtamisesta. Olemme toimineet linja- ja märkätilakorjauksien markkinoilla heti markkinoiden alusta lähtien. Eli UPJ on ollut kehittämässä toimintatapoja siitä lähtien, kun kiinteistökannan korjaustarve on syntynyt.

Motto: 

Töissä pitää olla mukavaa - niin mukavaa, että tulee mielellään uudelleen.