Tietoa meistä

Henkilohaastattelu-sami

Sami Koskela
Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy:n toimitusjohtaja ja projektipäällikkö

Koulutus:
Rakennusinsinööri AMK

Perhe:
Vaimo ja yksi lapsi

Miten päädyit rakennusalalle?
Suvussani on paljon rakennusalan ihmisiä. Olen jo neljännessä polvessa tällä alalla. Opiskelin ensin rakennusalan perustutkinnon, minkä jälkeen olin työmaalla kirvesmiehenä ja lopulta alan yrittäjänä. Työtapaturman jälkeen päädyin kouluttautumaan lisää ja valmistuin rakennusinsinööriksi. Sen jälkeen työskentelin Suomen suurimmassa rakennusliikkeessä ensin työnjohtajana ja sitten vastaavana työnjohtajana ennen UPJ:n perustamista.

Miten UPJ on syntynyt?
Ystävälläni oli projektinjohtoyritys, johon minua houkuteltiin jatkajaksi. Päädyin kuitenkin perustamaan oman yrityksen vuonna 2007. Rakennuttajakonsulttipalvelu oli silloin varsin uutta Suomen asunto-osakeyhtiöissä ja teki vasta tuloaan. Tuona aikana taloudessa meni hyvin. Kuitenkin pelkona oli, että ajat muuttuisivat. Siksi yrityksen toiminnassa keskityttiin aluksi korjausrakentamiseen. Siitä oli myös kertynyt runsaasti kokemusta jo tuolloin. Vuosien saatossa olen ollut mukana todella monenlaisissa projekteissa. Palvelut ovat monipuolistuneet myös siten, että olemme olleet mukana muutaman uudisrakennuskohteen rakennusprojektissa.

Mistä yrityksen nimi Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy on tullut?
Yrityksen nimi kertoo ensinnäkin, mitä palveluita yritys tarjoaa. Lisäksi nimi ilmentää palveluiden toimialueen painopistettä. Alun perin käytimme yrityksen koko nimeä kaikissa yhteyksissä, mutta sitten käytännön syistä keksittiin lyhennys UPJ.

Millainen on hyvä projektinjohtaja?
Hyvällä projektinjohtajalla on oltava riittävästi tietoa ja kokemusta alasta sekä mielenkiintoa työhönsä. Asiakkaan tarpeet pitää osata huomioida ammattitaitoisesti ja jokaisen tilanteen mukaan järkevästi. Projektinjohtajan työssä tarvitaan paljon myös muita kuin varsinaisesti rakennusalaan liittyviä taitoja. Erityisesti vuorovaikutus- ja muut sosiaaliset taidot korostuvat, koska projektinjohtaja toimii rakennusalan ihmisten ja ei-rakennusalan ihmisten välissä. Hänen tulee myös hahmottaa kokonaisuuksia ja asioiden välisiä hierarkiasuhteita. Lisäksi tietoisuus alan markkinoiden toimijoista ja tilanteesta on tärkeää, jotta kuhunkin kohteeseen saadaan parhaimmat ja soveltuvimmat tekijät. Projektinjohtajan on myös toimittava niin, että kaikki projektiin osallistuvat tahot puhaltavat yhteen hiileen ja pystyvät tekemään parhaansa.

Mikä on työssäsi palkitsevinta?
On palkitsevaa, kun yksittäinen ihminen, jota rakennusprojekti on koskettanut, kehuu ja antaa hyvää palautetta. Asiakkaiden tyytyväisyys tuntuu hyvältä.

Mikä työssäsi on mielekkäintä?
Tapaan työssäni paljon erilaisia ja mielenkiintoisia persoonia eri aloilta. Vaikka rakennusprojektit olisivat samankaltaisia peruskaavaltaan, tekevät niissä mukana olevat ihmiset aina tilanteista ainutlaatuisia. Tässä työssä on myös suuret vaikutusmahdollisuudet, kun pääsee vaikuttamaan siihen, missä kunnossa rakennukset siirtyvät sukupolvilta toiselle. Ylipäätään Suomen kansallisvarallisuus on paljolti juuri kiinteistöissä. Oma työpanos näkyy rakennusprojektien onnistumisessa, ja työllä on siten merkitystä. Yrityksemme johtamien rakennushankkeiden investointikustannukset ovat useita kymmeniä miljoonia euroja vuosittain.

Mitkä ovat UPJ:n vahvuudet alan markkinoilla?
UPJ:llä paneudutaan kuhunkin projektiin yksilöllisesti ja perusteellisesti. Meille jokainen projekti on yhtä tärkeä. Pystymme tarjoamaan hyvinkin yksilöllistä palvelua. Kevyt organisaatiorakenne mahdollistaa nopeidenkin päätösten tekemisen ja kyvyn mukautua muuttuviin tilanteisiin. Pystymme toimimaan yhtä tehokkaasti kuin muutkin, mutta vahvuutenamme on muuntautumiskyky. Kykenemme toimimaan tarvittaessa myös hyvinkin erilaisilla tavoilla. Lisäksi vahvuutenamme on pitkä kokemus kaikkein vaativimpien kohteiden rakennusprojektien johtamisesta. Olemme toimineet linja- ja märkätilakorjauksien markkinoilla heti markkinoiden alusta lähtien. Eli UPJ on ollut kehittämässä toimintatapoja siitä lähtien, kun kiinteistökannan korjaustarve on syntynyt.

Harrastukset:
Metsästys ja matkustaminen

Motto:
Töissä pitää olla mukavaa - niin mukavaa, että tulee mielellään uudelleen